PARDIRALLI 2022 REEGLID

PARDIRALLI ÜLDNÕUDED

 • Pardiralli on iga-aastane heategevuslik üritus ehk vannipartide võiduujumine, mille eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda üles ettevõtteid ja eraisikuid andma oma panust abistamiseks.
 • Pardiralli korraldaja on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit MTÜ, Enelase 24, Soinaste küla, Kambja vald, 61709 Tartumaa, Eesti; registrinumbriga 80096899 (Korraldaja).
 • Pardiralli 2022 kampaania algab 16.04.2022 ja lõppeb Pardiralliga.
 • Pardiralli toimub 1. juunil 2022 Kadrioru pargis Tallinnas, mida saab vaadata ETV kanalil.
 • Pardirallis 2022 osaleb kuni 16 000 vanniparti.
 • Pardiralli logo ja kasutatav sümboolika kuulub Korraldajale ja neid võib kasutada üksnes Korraldaja kirjalikul nõusolekul.

PARDIOMANIK

 • Pardiomanik on Annetaja või tema määratud isik (näiteks annetaja laps või muu isik).
 • Pardiralli annetused arvestatakse füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust maha (tulumaksuseadus § 27 lõige 1). Annetajaks peetakse isikut, kelle pangakontolt annetus tehakse.

PARDIRALLIL OSALEMINE

 • Pardirallil osalemiseks saavad nii füüsilised kui juriidilised isikud (Annetajad) teha Pardiralli veebivormi (www.pardiralli.ee) kaudu Korraldajale 10-eurose või suurema annetuse.
 • Igale vähemalt 10-eurosele annetusele omistatakse Pardiralli number, mis tähistab sama numbriga märgistatud vanniparti.
 • Annetaja märgib Pardiralli veebivormil Pardiomaniku ees- ja perekonnanime, lisab enda telefoninumbri ja e-postiaadressi, kinnitades, et Korraldaja võib kasutada andmeid Pardiralli numbri teavitamiseks, Pardiralli võitjatega ühenduse võtmiseks ja auhinna või kingituse üleandmises kokkuleppimiseks.
 • Pardiralli number saadetakse Annetaja märgitud e-postiaadressile.
 • Korraldaja võib otsingumootori kaudu avaldada e-postiaadressi alusel Pardiralli veebilehel (www.pardiralli.ee) Pardiralli numbreid.
 • Pardirallil osalemiseks saab annetusi teha kuni 1. juuni 2022 kella 18-ni või kuni 16 000 vanniparti on leidnud sponsori.
 • Peale annetuse tegemist ei ole võimalik annetust tühistada. Probleemide esinemisel palume võtta ühendust: abi@pardiralli.ee.
 • Korraldaja tagab, et annetusele omistatud Pardiralli numbrid on hilisemate vaidluste korral põhjendamatu viivituseta tuvastatavad.

PARDIRALLI

 • Korraldaja teatab Pardiralli toimumise kellaaja hiljemalt 1. juunil 2022.
 • Pardiralli stardis lastakse võistluskanalisse kuni kuusteist tuhat (16 000) Korraldaja poolt märgistatud vanniparti. Korraldaja võib Pardirallis osalevate vannipartide arvu vähendada, kui annetust mitteomavate vannipartide arv on märkimisväärselt väiksem.
 • Võistluskanalisse lastud vannipardid läbivad Korraldaja määratud ja märgistatud vahemaa, mis lõpeb Pardiralli finišiga.
 • Vannipartide liikumise mõjutamine on keelatud, v.a Korraldajal, kes võib kasutada partide suunamiseks abimeetmeid.

PARDIRALLI VÕITJAD JA AUHINNAD

 • Pardiralli võitjad on esimese kolme seas finišeerivad vannipardid. Esimesena finišisse jõudnud vannipart on Pardiralli peavõitja.
 • Pardiralli peaauhind kuulub Pardiomanikule, kelle annetusele omistatud numbriga vannipart jõuab finišisse esimesena.
 • Pardiralli auhind kuulub pardiomanikule, kelle annetusele omistatud numbriga vannipart jõuab finišisse teise või kolmandana.
 • Kui Pardiralli võitjate seas on annetust mitteomav vannipart, loetakse võitjaks Korraldaja ja vastav auhind jääb Korraldajale.
 • Korraldajal on õigus määrata Pardiralli võitjad liisuheitmise teel või muid lahendusi kasutades, kui vääramatu jõu, hädaolukorra või muude Korraldajast mitteolenevate asjaolude tõttu on Pardiralli korraldamine takistatud. Pardiralli võitjate väljaselgitamise muudatusest teavitatakse enne Pardirallit.
 • Pardiralli auhinnafond on kuni 1000 (üks tuhat) eurot ja auhinnad avaldatakse enne pardirallit Pardiralli veebilehel ja Facebookis. Lisaks Pardiralli auhinnafondile võivad Pardiralli toetajad jagada Pardiomanikele Korraldajast sõltumatuid kingitusi.
 • Pardiralli auhindadest ja kingitustest teavitatakse telefoni või e-posti teel.
 • Korraldaja võtab Pardiralli võitjatega esimesel võimalusel ühendust. Pardiralli võitjate kohta avaldatakse teavet ürituse käigus, Pardiralli veebilehel ja Facebookis.
 • Korraldaja, Pardiralli toetajate ja nende pereliikmete annetustega seotud Pardiralli numbrite auhinnad ja kingitused annetatakse Korraldaja poolt edasi nende määratud isikule või organisatsioonile, v.a juhul kui Pardiomanikuks on alaealine laps.
 • Auhindu ja kingitusi ei vahetata rahaks. Korraldaja ei kanna auhindade ja kingituste üleandmisega kaasnevaid kulusid.
 • Kui auhinna või kingituse saaja ei reageeri 30 päeva jooksul pärast Korraldaja poolt teavituse saatmist annetuse tegemisel märgitud kontaktidele või ei tule auhinnale või kingitusele 30 päeva jooksul pärast teavituse saatmist järele, annetab Korraldaja auhinna või kingituse enda määratud isikule või organisatsioonile.

LÕPPSÄTTED

 • Pardirallil osalevad vannipardid kuuluvad Korraldajale ja jäävad Korraldajale ka pärast Pardirallit.
 • Pardirallil osalevad vannipardid ei pääse looduskeskkonda, vaid need kogutakse Pardiralli finišis kokku, puhastatakse, kuivatatakse ning taaskasutatakse järgmistel Pardirallidel.
 • Annetuse tegemine ei anna õigust vannipardile, vaid üksnes omistatud Pardiralli numbrile.
 • Korraldaja kontaktandmed on avaldatud ja leitavad veebilehel www.pardiralli.ee ja www.vahilapsed.ee.