Toetasime ravi ja tugiteenuseid 4219 euroga

Otsustasime toetada ühe lapse ravi 2800 euroga. Tegemist on ravimiga, mis ei ole kantud Haigekassa ravimite nimekirja.

Otsustasime toetada kolme lapse analüüside saatmist Helsingisse ja Kopenhaagenisse kokku 525,31 euroga. Tegemist on analüüsidega, mida Eestis ei ole võimalik teostada.

Kompenseerisime kokku 214,73 euroga ühe lapse ja lapse saatja transpordikulud Rootsi analüüse andma.

Toetasime kolme pere tugiteenuseid kokku 681 euroga.
Aitäh teile, armsad annetajad!

Suur-suur aitäh teile, armsad pardirallitajad, et aitate muuta meie liidu perede elu paremaks!