Mis saab partidest edasi?

Nagu igal aastal nii ka seekord selgitame ja kinnitame, et mitte ükski part merre ei pääse, nad püütakse kanali lõpus kinni ja kogutakse traditsiooniliselt ajateenijate abiga kokku. Järgmisel aastal taaskasutatakse juba varasemalt võistlustules olnud parte, millest pooltel on juba 6-aastane kogemus. Taaskasutatavatele partidele lisanduvad uued pardid, kui võistluses osalevate partide arv suureneb, ning osad veteranidest vajavad ka väljavahetamist.heart

Meie Pardiralli partide talvekodu asub juba teist aastat Pärnumaal perekond Mölderite juures, kes ka sel aastal olid lahkesti 15 200 parti talveks oma koju lubama ja neile ulualust pakkuma. Nädal pärast Pardirallit on perekond Mölder, nende sõbrad ja sugulased koos, et kuivatatud 15 200 parti üle lugeda ja ilusasti talvekorterisse pakkida. Kevadel võtame nad sealt uuesti välja ja lubame rallistarti.

Suur tänu õdedele Kaidi Möldrile ja Kaire Koidumetsale ning nende sugulastele ja sõpradele, et meie armsaid ralliparte hoiate ja aitate juba järgmise aasta rallit ette valmistada.