Sponsorid

* Soeta oma ettevõttele (klientidele, töötajatele) suurem kogus pardinumbreid.

* Osta kanalisse oma ettevõtte logoga suurpart

* Toeta rahaliselt või mitterahaliste teenuste/toodetega Pardiralli õnnestumist.

Kui sinu ettevõte soovib Pardirallit toetada, siis võta ühendust ave.laas@pardiralli.ee. Allpool on lähemalt välja toodud, millised põhimõtted erinevate toetusvõimalustega kaasas käivad.

 

Pardiralli 2017 sponsorpõhimõtted

 

1. Pea- ja suursponsor. Peasponsor toetab Pardirallit ralli peaauhinnaga. Suursponsor toetab suurema rahalise või rahas mõõdetava panusega Pardiralli korraldamist. Suursponsoriks on isik, kelle toetus Pardiralli ürituse korraldamiseks on vähemalt 1500 eurot.

Sponsorväljundid:

* Logo Pardiralli veebilehel ja Pardiralli ürituse laval (võrreldes teiste logodega on suur- ja peasponsori logo suurem ja väljapaistvam).

* Logo Pardiralli ralli stardis ja finišis.

* Logoga suurpart ujumas Pardiralli kanalis enne ralli algust.

* Pea- ja suursponsoreid ning peaauhinda mainitakse Pardiralli pressiteadetes ja kuvatakse Pardiralliga seotud reklaamides.

* Pea- ja suursponsor ning peaauhind märgitakse ära Pardiralli avakõnes ja peaauhinna pidulik üleandmine (kohapeal või telefonikõne vahendusel) on osa Pardiralli ürituse programmist.

* Pea- ja suursponsorit tutvustatakse Pardiralli ja MTÜ Minu Unistuste Päev sotsiaalmeedias rallile eelneval ja sellele järgneval perioodil.

 

2. Sponsor. Sponsor panustab rahaliselt või rahas mõõdetavate teenuste või toodete pakkumisega Pardiralli ürituse korraldamiseks või Pardiralli osalejatele ralli tulemustest sõltumatuteks kingitusteks. Sponsoriks on isik, kelle toetus Pardiralli ürituse korraldamiseks on vähemalt 500 eurot.

Sponsorväljundid:

* Logo Pardiralli veebilehel ja Pardiralli ürituse laval.

* Sponsorid märgitakse ära Pardiralli avakõnes.

* Logoga suurpart ujumas Pardiralli kanalis enne ralli algust.

* Sponsorit tutvustatakse Pardiralli ja MTÜ Minu Unistuste Päev sotsiaalmeedias rallile eelneval perioodil.

 

3. Väiketoetaja. Väiketoetaja pakub rahas mõõdetavaid teenuseid või tooteid Pardiralli osalejatele ralli tulemustest sõltumatuteks kingitusteks või toetab Pardiralli ürituse korraldamist vähemalt 300 euroga.

Sponsorväljundid:

* Logo või toode Pardiralli veebilehel ja Pardiralli ürituse laval.

* Rahalise toetuse korral lisaks logoga suurpart ujumas Pardiralli kanalis enne ralli algust.

 

4. Suurpart. Ettevõte, kes on toetanud Pardirallis osalevate partide võistlemist vähemalt 300 euro eest (soetanud selles summas partide numbreid), saab oma ettevõtte logoga pardi, kes ujub koos pea- ja suursponsori ning sponsori partidega Pardiralli kanalis enne ralli toimumist.

Sponsorväljundid:

* Logoga suurem part ujumas Pardiralli kanalis enne ralli toimumist.

 

Kõikidel eelkirjeldatud sponsoritel on õigus teha ettepanekuid Pardiralli üritusel oma väljapaistvuse suurendamiseks ja pakkuda teisi sponsorväljundeid, kui need vastavad sponsori kategooriale ega varjuta enam panustanud kategooriaga sponsoreid, sobivad Pardiralli üritusega ja on huvitava lahendusega. Kõik täiendavad sponsorväljundid lepitakse kokku Pardiralli korraldajaga.