Eesmärk

Mis on Pardiralli?

Pardiralli on 2014. aastal Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) poolt ellu kutsutud heategevuslik üritus – vannipartide võistuujumine, mille eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid üles andma oma panust nende abistamiseks. Pardiralli 2019 toimub laupäeval, 8. juunil Kadrioru pargis. 

Kui sa soovid teha annetuse pangaülekandega, lisa selgitusse sõna pardiralli:

Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liit

Swedbank EE562200221064019722
Luminor EE501700017004606286
LHV EE597700771003343080
SEB EE561010220267764221
Coop pank EE294204278609755209

Kuidas see toimib?

Enne võistlust saab iga annetaja – nii üksikisik, pere, sõpruskond kui ettevõte – hakata Pardiralli kodulehe vahendusel, endale sobiva annetuse eest, ühe nummerdatud vannipardi sponsoriks. Annetusi võib teha mitu ja toetada niimoodi võistlustules mitut parti. Annetuste kogumise kampaania lõpeb meeleoluka perepäevaga (8. juunil 2019), mille kulminatsiooniks on tuhandete kummipartide „ujumisvõistlus“: kõik sponsori leidnud pardid lastakse korraga Kadrioru pargi kanalis vette, kus nad läbivad kindlaks määratud distantsi. Esimesena finišisse jõudnud vannipart toob oma toetajale ürituse peaauhinna ning kõikide teiste osalejate vahel loositakse välja veel palju toredaid üllatusauhindu.  Üritus on osalejatele TASUTA!

Miks me seda teeme?

Iga vähihaige laps peab saama ravi koos seda toetava tugiteenusega

2019. aastal korraldatakse üritust koostöös fondidega “Kingitud Elu” ja “Minu Unistuste Päev”, et koguda vahendeid EVLVL–i poolt rajatud vähihaigete laste ja nende perede tugikeskuse teenuste pakkumiseks ning aidata “Kingitud Elul” toetada laste vähiravi.

Esimese, 2014. aastal toimunud Pardiralliga koguti vahendeid EVLVL–i tugikeskuse loomiseks ja teenuste pakkumiseks, 2015. aastal kogutud annetustega toetati tugikeskuse teenuste jätkamist ning laste jälgimismonitoride soetamist SA Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia – onkoloogiakliiniku osakonna haiglapalatitesse ning eelmisel aastal korraldati Pardirallit koos SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga, et koguda vahendeid raskelt haigetele lastele ravitoidusegude võimaldamiseks. Lisaks jätkati EVLVL tugikeskuse tegevuse toetamist.

Pardiralli 2016 raames kogutud annetustest 30 000 euroga toetati SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi, et koguda vahendeid raskelt haigetele lastele ravitoidusegude võimaldamiseks lisaks jätkati  taaskord EVLVL tugikeskuse tegevuse toetamist.

 

Mis on Vähiravifond “Kingitud elu”?

Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond “Kingitud Elu” on eraalgatuslik vähiravi toetusfond, mille missioon on aidata vähihaigeid, kelle ravimist ei pea riik parasjagu piisavalt “kulutõhusaks”.  Fond toetab abivajajaid eelkõige rahaliselt ja aitab inimestel soetada neile hädavajalikke kaasaegseid ravimeid (või raviprotseduure), kinkides neile seeläbi lootuse, võimaluse kauem elada või koguni täielikult terveneda.

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond “Kingitud elu” alustas tegevust veebruaris 2014.

Elu kinkimise missiooniga tulid paljud kaasa. Lisaks vähipatsientidele aitamisele soovib fond “ravida” ka Eesti ühiskonda: propageerida annetamist kui elustiili ning õhutada Eesti rahvast üles võitlusse omade – oma rahva seas olevate hädasolijate – elude eest.

Viie esimese tegevusaastaga on Kingitud elu kasvanud Eesti üheks suurimaks heategevusfondiks, fond on toetanud ligi 600 inimest ning kogunud annetustena üle 6,1 miljoni euro. Abi on saanud peaaegu kõik, kes fondi poole on pöördunud ning kuuluvad fondi sihtgruppi.

Mis on Minu Unistuste Päev?

Minu Unistuste Päev on 2011. aastal loodud vabatahtlike tegevusel ning toetajate rahastusel baseeruv organisatsioon, mis viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, et tuua nende ja nende lähedaste ellu rohkem rõõmu ja sära.

Minu Unistuste Päeva põhitegevuseks on individuaalsete unistuste täitmine. Lisaks korraldatakse lastele, kes viibivad suure osa ajast haiglates või kodusel ravil, ka lõbusaid grupiüritusi, mis aitavad neil üksteisega suhelda ja oma lapsepõlvest rõõmu tunda.

Minu Unistuste Päev teeb koostööd Tallinna Lastehaigla, Tartu Lastekliiniku, Narva Haigla, Ida-Viru Keskhaigla ning paljude teiste patsiendiühingutega, et tuua rõõmustada kõiki haigeid lapsi üle Eesti. Nende haiglate arstide poolt valitakse välja lapsed, kes vajavad kõige enam oma ellu jõudu, usku ja julgustust.

Haige lapse hooldamine ja toetamine on pingeline kogu perekonnale, mistõttu kaasab Minu Unistuste Päev lapse unistuse täitmisse ka vanemad, õed-vennad ja sõbrad. See elamus kinnitab kõigile osalejatele, kui tähtis on unistada ja uskuda imedesse.

 

Pardiralli 2018 ja täiendavad annetused jaotusid vähihaigete laste ja nende perede heaks järgmiselt:

–Soetasime 118 453 euro eest vähihaigetele lastele ravimeid, mida Eesti Haigekassa ei rahasta;

– Võimaldasime 42 618 euro eest peredele kriisiolukorras kiiresti erinevaid tugiteenuseid ja toetusi, eelkõige lapsevanema psühholoogiline abi või matusetoetus, ning tagasime haiglas pikaajaliselt viivatele vähihaigetele lastele loovteraapia ja muusikateraapia teenuse, et muuta haiglas veedetud kuud pisut meeleolukamaks.

– Tagasime 17 462 euro eest meie sekka sattunud perede igakülgse nõustamise liidu tugiisik-koordinaator poolt, kes teeb endast kõik, et pere ei kaotaks lootust, suudaks paratamatu elumuutusega kohaneda ja leiaks endas jõudu meie kõige nõrgemate nimel edasi võidelda.

Suur-suur AITÄH Teile, armsad pardirallitajad ja annetajad, et aitate muuta meie laste päevi rõõmsamaks ja perede toimetulekut kergemaks!