Eesmärk

Mis on Pardiralli?

Pardiralli on 2014. aastal Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) poolt ellu kutsutud heategevuslik üritus – vannipartide võistuujumine, mille eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid üles andma oma panust nende abistamiseks.

Kuidas see toimib?

Enne võistlust saab iga annetaja – nii üksikisik, pere, sõpruskond kui ettevõte – hakata Pardiralli kodulehe vahendusel, endale sobiva annetuse eest, ühe nummerdatud vannipardi sponsoriks. Annetusi võib teha mitu ja toetada niimoodi võistlustules mitut parti. Annetuste kogumise kampaania lõpeb meeleoluka perepäevaga , mille kulminatsiooniks on tuhandete kummipartide „ujumisvõistlus“: kõik sponsori leidnud pardid lastakse korraga Kadrioru pargi kanalis vette, kus nad läbivad kindlaks määratud distantsi. Esimesena finišisse jõudnud vannipart toob oma toetajale ürituse peaauhinna ning kõikide teiste osalejate vahel loositakse välja veel palju toredaid üllatusauhindu.  Üritus on osalejatele TASUTA!

Miks me seda teeme?

Iga vähihaige laps peab saama ravi koos seda toetava tugiteenusega!

Esimese, 2014. aastal toimunud Pardiralliga koguti vahendeid EVLVL–i tugikeskuse loomiseks ja teenuste pakkumiseks, 2015. aastal kogutud annetustega toetati tugikeskuse teenuste jätkamist ning laste jälgimismonitoride soetamist SA Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia – onkoloogiakliiniku osakonna haiglapalatitesse ning eelmisel aastal korraldati Pardirallit koos SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga, et koguda vahendeid raskelt haigetele lastele ravitoidusegude võimaldamiseks. Lisaks jätkati EVLVL tugikeskuse tegevuse toetamist.

Pardiralli 2016 raames kogutud annetustest 30 000 euroga toetati SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi, et koguda vahendeid raskelt haigetele lastele ravitoidusegude võimaldamiseks lisaks jätkati  taaskord EVLVL tugikeskuse tegevuse toetamist.

 

Pardiralli 2018 ja täiendavad annetused jaotusid vähihaigete laste ja nende perede heaks järgmiselt:

–Soetasime 118 453 euro eest vähihaigetele lastele ravimeid, mida Eesti Haigekassa ei rahasta;

– Võimaldasime 42 618 euro eest peredele kriisiolukorras kiiresti erinevaid tugiteenuseid ja toetusi, eelkõige lapsevanema psühholoogiline abi või matusetoetus, ning tagasime haiglas pikaajaliselt viivatele vähihaigetele lastele loovteraapia ja muusikateraapia teenuse, et muuta haiglas veedetud kuud pisut meeleolukamaks.

– Tagasime 17 462 euro eest meie sekka sattunud perede igakülgse nõustamise liidu tugiisik-koordinaator poolt, kes teeb endast kõik, et pere ei kaotaks lootust, suudaks paratamatu elumuutusega kohaneda ja leiaks endas jõudu meie kõige nõrgemate nimel edasi võidelda.

Suur-suur AITÄH Teile, armsad pardirallitajad ja annetajad, et aitate muuta meie laste päevi rõõmsamaks ja perede toimetulekut kergemaks!